Pre štúdiá

Priestory Tattoo show TATTOO WARS BRATISLAVA 2017 budu sprístupnené pre tatérov/učastníkov 9.septembra 2017 od 8.30hod, pre verejnosť od 11.00. Tatéri budú mať nachystané základne vybavenie stánkov, plus občerstvenie. Sútažiť sa bude v kategóriach Colour, Black n Grey, Realistic, Traditional, Best of Show, Gold, New Black a kategória Battle bude zvlášť hodnotená na základe lepšieho spracovania vylosovanej témy. Ide v podstate o freehand kategóriu. Všetky prihlásené práce musia byť vytvorené na Tattoo Wars Bratislava 2017 a riadne prihlasené najneskôr do 19.00, kedy budú musieť byť všetky práce dokončené. Každé tetovanie môže byt prihlásené iba do jednej kategórie. Porota 5.ročníka Tattoo Wars Bratislava bude v zložení Juraj Mad Maxon /výtvarník/ !!!Richard Padúch a Fishero!!! a tradične chlapec z ľudu BASTARD VLADO.

Parkovanie je možné priamo na platenom parkovisku Istropolisu alebo zadarmo v jeho okolí. Ubytovanie je možné dohovoriť v hosteloch Kiwi Patio a Blues ktoré sú vzdialené cca 7 minút od Istropolisu, alebo v hotel Lindner v obchodnom centre Central hneď oproti. V prípade otázok nás kontaktujte emailom.
The area of tattoo show Tattoo Wars Bratislava 2017 will be open for tattooers/participants on 9rd September 2017 at 8.30 am, for the public from 11 am. The tattooers will have the main equipment in the stand and refreshments prepared. The contest will be in these categories: Colour, Black n Grey, Realistic, Traditional, Best of Show, Gold, New Black and the Battle category. The Battle will be rate separately, based on better working-out in the theme. It's a freehand category. All of the registered works must be done at Tattoo Wars Bratislava 2017 and registered no later then 7pm. At that time, all the works have to be done. Each tattoo can be registered only in one category. The judges of the 5th Tattoo Wars are Juraj Mad Maxon/artist/, Richard Padúch, Fishero, and traditionaly Bastard Vlado.

You can park on the paid parking at Istropolis or for free around. Accommodation is possible in hostels Kiwi, Patio and Blues which are 7 minutes from Istropolis, or at hotel Lindner at shopping center Central infront of Istropolis.


Na stiahnutie

PLAGÁT


.JPG


Sledujte nás na facebooku: